Nevezési lap

VI. Palotási Tortafesztivál

Palotás, 2019. május 18.


A versenyre bárki nevezhet! Legyen az ügyes kezű háziasszony, lelkes amatőr, tanuló vagy cukrász!

A versennyel kapcsolatos részleteket kérjük, olvassa el figyelmesen a versenykiírásban!


A nevezési lapot a megjelölt határidőig beérkezően kérjük visszaküldeni az alábbi címek valamelyikére:

Emailben: palotasitortafesztival@gmail.hu

Postai úton vagy személyesen:
Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár 3042 Palotás, Szabadság út 26.


A nevezés a nevezési díj befizetésével együtt válik érvényessé! Amennyiben a nevezési díj nem érkezik meg legkésőbb a nevezési határidőt követő három napon belül, a nevezése érvénytelen!

Utólagos nevezéseket nem áll módunkban elfogadni, ezért kérjük, figyeljenek a megadott határidőkre! Helyszínen történő nevezésre nincs lehetőség!


Nevezési díj kategóriánként és nevezett alkotásonként: 1.500 Ft

Extra torta kategóriában: 10.000 Ft


A nevezési díjakat a Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár (3042 Palotás, Szabadság út 26.) OTP Bankos 11741024-15454450 számlaszámára kérjük átutalni a nevezéssel egy időben, vagy postai utalványon befizetni! Kérjük, minden esetben a megjegyzés rovatba írják be a következőt: Nevező neve, „VI. Palotási Tortafesztivál nevezési díja” Az Extra torta kategóriában való nevezés esetén a következőt írják a megjegyzés rovatba: Nevező neve, „VI. Palotási Tortafesztivál nevezési díja, extra torta kategória”

A nevezési díj a fent megadott határidőig az intézmény pénztárában személyesen is befizethető (3042 Palotás, Szabadság út 26.).

A befizetett nevezési díjat/díjakat nem áll módunkban visszafizetni, akkor sem, ha a nevező nem tud részt venni a versenyen!


Nevezési határidő 2019. április 20.

Nevezési határidő extra torta kategória esetében: 2019. március 30.


A nevező adatai:


Nevező neve


Életkor (ifjúsági kategóriában való nevezés esetén)


Postai címe


Email cím


Telefonszám


Képzettségi szint

(A megfelelő választ, kérjük, húzza alá/jelölje)

cukrász

cukrásztanuló

amatőr

Számlázási név


Számlázási cím

Kategória
(A megfelelőt kérjük aláhúzni!)

Mennyiség (db/tálca/kompozíció)

Méret

Burkolt torta / Forma tortaBurkolt torta / DísztortaKrémes tortaÉdes sütemény (tálca)Cukorvirág (kompozíció)

Téma: trópusi virágokArtisztikaExtra torta

Téma: növény- és állatvilág
Burkolt torta kategóriában való nevezés esetén, kérjük, jelezze, hogy felvágható-e az alkotás!

(A megfelelő választ húzza alá, nem válasz esetén, kérjük, indokolja!)


Igen, felvágható

Nem vágható fel

Indokolás:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Helyszíni, élő verseny

Egyéni kategória

Családi kategória (2 fő)

(szülő, gyermek)

Nem nevezett, csak kóstoltatásra szánt sütemény megnevezése

(Még változtatható!)

Mennyisége tálca/darab
* Tájékoztató a személyes adatok kezeléséről

Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR) 13. cikke alapján tájékoztatjuk, hogy a jelentkezési lapon lévő személyes adatok kezelése a verseny jogszerű lebonyolítása céljából szükséges. A Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeli. A fenti személyes adatokat kizárólag az országos versenyt szervező intézmény versenyek szervezéséért felelős munkatársai ismerhetik meg. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a versenyeredmények későbbi igazolásának céljából, az Ön érdekében a személyes adatait mindaddig megtartjuk, amíg nem kéri azok törlését. Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy a személyes adatok kezelése vonatkozásában az érintett jogairól (tájékoztatás kérése, helyesbítés, zárolás, törlés, tiltakozás) a GDPR 15-21. cikke jogorvoslati lehetőségeiről (NAIH, bíróság) a GDPR 77. és 79. cikke rendelkezik.


A versenyre csak az nevezhet, akinek a kitöltött és aláírt Nyilatkozatát a nevezési laphoz csatolták!


……………………………, 2019. …………………….hó …………………napNevező neve nyomtatottan és aláírása: ……………………………… ………………………………….Kiskorú esetén szülő (gondviselő) neve és aláírása: ……………………… ………………………….

NYILATKOZAT
Jelen nevezési lap aláírásával kinyilvánítom, hogy a versenykiírás előírásait, részvételi feltételeket elolvastam, megértettem és ennek ismeretében döntöttem részvételi szándékomról, elfogadom, tudomásul veszem a versenybizottság (zsűri) szakmai döntéseit, valamint hozzájárulok a verseny lebonyolításához szükséges személyes adataim* szervezők általi kezeléséhez. Ezzel egyidejűleg tudomásul veszem, hogy hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Kijelentem, hogy a kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés feltételeit, továbbá a jogorvoslati lehetőségeket részletesen tárgyaló Adatvédelmi Tájékoztató tartalmát a jelentkezési lap benyújtását megelőzően megismertem.

Hozzájárulok, hogy az esemény alkalmával rólam és alkotásaimról fotó és videofelvétel készülhessen, amelyet a szervezők az esemény dokumentálásához, híreléséhez, reklámozásához felhasználhatnak, nyilvános felületen (pl. az esemény közösségi oldala) közzétehetnek.


* Tájékoztató a személyes adatok kezeléséről

Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR) 13. cikke alapján tájékoztatjuk, hogy a jelentkezési lapon lévő személyes adatok kezelése a verseny jogszerű lebonyolítása céljából szükséges. A Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeli. A fenti személyes adatokat kizárólag az országos versenyt szervező intézmény versenyek szervezéséért felelős munkatársai ismerhetik meg. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a versenyeredmények későbbi igazolásának céljából, az Ön érdekében a személyes adatait mindaddig megtartjuk, amíg nem kéri azok törlését.Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy a személyes adatok kezelése vonatkozásában az érintett jogairól (tájékoztatás kérése, helyesbítés, zárolás, törlés, tiltakozás) a GDPR 15-21. cikke jogorvoslati lehetőségeiről (NAIH, bíróság) a GDPR 77. és 79. cikke rendelkezik.……………………………, 2019. …………………….hó …………………napNevező neve nyomtatottan: ……………………………………………….


Nevező aláírása: ………………………


Kiskorú esetén szülő (gondviselő)neve és aláírása: …………………………………………..


…………………………………………..

VI_-Palotasi-Tortafesztival-nevezesi-lap-2019_-vegleges.pdf

Az oldal a világ legkönnyebben használható weboldalkészítőjével, a Mozellóval készült.

 .